پرده خوانی و فیلم کوتاه

اقتباس شیوه‌های روایتی هنر سنتی پرده‌خوانی در فیلم کوتاه

چکیده

 طبق اسناد و گزارش‌های موجود، می‌توان گفت هنر سنتی پرده‌خوانی طی قرن‌ها، عام‌ترین و محبوب‌ترین هنر تصویری داستان‌گو در میان عامه مردم ایران بوده و کارکردی شبیه به هنر مدرن سینما داشته است. هنر پرده‌خوانی واجد ویژگی‌ها و خصوصیات منحصربه‌فردی به لحاظ موضوعی و سبکی است که می‌توان با تبیین و شناخت این ویژگی‌های روایتی و تصویری، دست‌آوردهای قابل‌انتقال آن را در فیلم کوتاه ایرانی مورداستفاده قرارداد. این مقاله با توجه به وجود شباهت‌های قابل‌توجه میان هنر سنتی پرده‌خوانی ایران و هنر مدرن سینما در پی پاسخ به این سؤال است که دست آوردها و ویژگی‌های روایتی و سبکی هنر سنتی پرده‌خوانی چه هستند؟ و  چگونه می‌توان از آن‌ها در فیلم کوتاه ایرانی استفاده نمود؟ بدین منظور این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و بر اساس نظریه‌ی « اقتباس سینمایی» بلا بالاش، نتیجه می‌گیرد، خصیصه‌ها و دست آوردهای هنر پرده‌خوانی- به لحاظ موضوعی و سبکی- که طی سالیان دراز حاصل و در میان ایرانیان شناخته‌شده و پذیرفته‌شده است این فرصت را برای فیلم‌سازان فیلم کوتاه ایرانی فراهم می‌آورد که ذائقه و نیاز مخاطبان خود را بهتر شناخته، شیوه‌های بیانی و  موضوعات موردعلاقه مردم ایران را که طی قرن‌ها در هنر پرده‌خوانی آزموده و متبلور شده است را مورداستفاده قرار دهند. به‌علاوه استفاده و ادامه سنت‌های روایتی و سبکی هنر پرده‌خوانی در فیلم کوتاه ایرانی سبب تکرار خصیصه‌ها و دستاوردهای هنر پرده‌خوانی به‌عنوان میراث و دست آوردی فرهنگی در مجموعه‌ای آثار خواهد شد که می‌تواند در شکل دادن سینمایی خاص و متمایز از فیلم‌های کوتاه کشورهای دیگر، نقش اساسی داشته باشد.

کلمات کلیدی

پرده‌خوانی، فیلم کوتاه ، بلا بالاش، روایت ، اقتباس سینمایی

پرده خوانی و فیلم کوتاه
سینمای سیار

بررسی رویکردهای استعماری شوروی و انگلیس در ایران از رهگذر سینمای سیار

قدرت های استعمارگر شوروی و انگلیس بصورت گسترده از ابزار تبلیغی سینمای سیار به منظور تاثیرگذاری فرهنگی، در ایران استفاده کرده اند. تاثیر گذاری فرهنگی که هربرت شیلر در نظریه امپریالیسم فرهنگی، آنرا روش نوین استعمارگران، برای تعقیب اهداف سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای تحت سلطه می داند. این پژوهش به این مساله می پردازد که، رویکرد سینمای سیار دو قدرت رقیب یعنی شوروی و انگلیس در ایران چگونه بوده است؟ نتایج این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است و از طریق بررسی اسناد کتابخانه ای، مصاحبه و تحلیل محتوای فیلم ها به دست آمده است نشان می دهد. سینمای سیار شوروی از طریق بستر سازی فرهنگی به دنبال ایجاد هویت های جدید و کاذب در مناطق شمالی ایران بوده تا، یا زمینه الحاق این سرزمین ها را به سرزمین خود را فراهم آورد و یا با ایجاد مناطق خود مختار زمینه حکومت های دست نشانده وابسته به خود را فراهم سازد. اما برنامه تبلیغاتی انگلیس در ایران بر خلاف روس ها تهاجمی نبوده بلکه حالتی تدافعی داشته و فعالیت ها و بسترسازی فرهنگی آنها از طریق سینمای سیار بر خلاف راهبرد هویت سازی جعلی و مقطعی روس ها، فعالیتی ریشه ای، از طریق برنامه های آموزشی و مذهبی داشته و به دنبال تغییر هویت دینی و فرهنگی ایرانیان بوده که در نهایت و دراز مدت استحاله فرهنگی را در ​ایران سبب می شد.

سینمای سیار در ایران
سینمای سیار در ایران

سینمای سیار

بررسی تأثیر و عملکرد سینمای‌ سیّار امریکا در ایران

چکیده: سینمای ‌سیّار را در تعریفی ساده‌ می‌توانیم سینمایی متحرک یا قابل حمل بنامیم که امکان نمایش تصاویر متحرک را در هر مکان و فضایی چه داخلی و چه خارجی فراهم می‌آورد. سینمای‌ سیّار به عنوان ابزار مؤثر تبلیغاتی به‌خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و تغییر شیوه‌های سلطه‌گری در دنیا، اهمیت و گسترش بیشتری پیدا کرد؛ زمانی که قدرت‌های بزرگ جهانی برای تثبیت موقعیت و تسلط خود بر کشورهای مستعمره و کشورهای جهان سوم، با استفاده از ابزار تبلیغی ازجمله سینمای سیّار، راهبرد دیپلماسی فرهنگی را پیشه کردند؛ آنچه که هربرت شیلر از آن با عنوان امپریالیسم فرهنگی یاد می‌کند. ایران یکی از معدود کشورهایی است که سینمای سیّار امریکا در آن فعالیت طولانی و گسترده داشته است. این مقاله به این مسئله پرداخته است که دلایل حضور و تأثیر سینمای سیّار امریکا در ایران چه و چگونه بوده و با بهره‌گیری از اسناد و گزارش‌های موجود و از طریق روش توصیفی و تحلیلی نتیجه گرفته است که سینمای سیّار امریکا از طریق برنامۀ اصل چهار ترومن و به قصد جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد کمربند محافظتی برای منافع امریکا در منطقه، کار خود را در ایران آغاز کرده و از سویی به‌تدریج از طریق نمایش فیلم‌های آموزشی و تفریحی در صدد تغییر نگرش‌ها و تبلیغ سبک زندگی امریکایی بوده و از سوی دیگر، به‌واسطۀ فیلم‌های خبری و تبلیغاتی، ضمن تثبیت موقعیت حکومت مورد حمایت خود، قصد تسلط دائمی بر ایران را داشته است.

کلیدواژه‌ها

سینمای سیار در ایران

:لینک دانلود مقاله از فصلنامه

http://www.jccs.ir/article_92687_6015639cc2dd72421d07cb468bf26cca.pdf