فیلم قصه گوی مردم

نمایش پرتره”محمدعلی علومی ،قصه گوی مردم” در تماشاخانه پارس کرمان

با حضور تعدادی از مسولان فرهنگی، فیلمسازان، روزنامه نگاران و نویسندگان کرمانی  فیلم پرتره (محمدعلی علومی ،قصه گوی مردم) در تماشاخانه پارس کرمان به نمایش در آمد
این فیلم ، پس از مدتی نسبتا طولانی به نمایش در آمد و هنوز در معرض تماشای وسیع قرار نگرفته است. در اولین جلسه نمایش این فیلم عموما علاقمندان و متخصصان امر سینما حضور داشتند.

علومی این مستند را در فرم و محتوا رویکردی در جهت رسیدن به سینمای ایرانی می داند و دلیل آن را توجه کارگردان به نمایش بصری به مفاهیم فرهنگی کهن بر میشمارد.بدیهی است که براساس گفته های خیلی از صاحب نظران سینما در استان های اصفهان و کرمان ،فیلم تاریخ مصرف ویژه یک دوران ندارد و پرداخت کارگردان کوشیدن در جهتی بوده است که مفاهیم متعدد اجتماعی ،فلسفی و عرفانی درسرزمینی خاص یعنی بم و کرمان بیانگر مسائل وسیع تر در سراسر تاریخ اجتماعی و فرهنگی بشود.باید منتظر بازخوردهای هنرمندان ماند.

محمد علی علومی قصه گوی مردم