بهترین عبادت

انیمیشن مذهبی از حکایتی از سخت کوشی امام محمد باقر(ع):

بخشی از فیلمنامه انیمیشن بهترین عبادت:

  • نخلستان- روز

خورشید در آسمان مدینه می درخشد. دوربین آهسته پایین آمده و به شهر می رسد در این هنگام پیرمردی به همراهی جوانی گندم گون که بقچه ای سبزرنگ بدست دارد وارد کادر می شوند. پیرمرد ساکت است و جوان با حسرت لب می گشاید.

جوان: ای شیخ، من خیلی دلم می خواد که مثل شما فقط کارم عبادت باشد. خوشا به حال شما که همیشه در حال عبادت هستید.

جوان نیم نگاهی به پیرمرد می کند. پیرمرد با خود آهسته ذکر می گوید و به روی خود نمی آورد جوان ادامه می دهد.

جوان: شما هم نزد خداوند محبوب هستید و هم نزد مردم مادرم از شما خیلی تعریف می کند و همیشه می گوید ای کاش ما هم همچون شما فقط کارمان عبادت بود.

جوان رویش را از پیرمرد گرفته و با هیجان رو به جلو می کند.

                    جوان: به راستی شما تمام شبانه روز را عبادت می کنید.

غرور و افتخار به صورت پیرمرد می نشیند. ناگاه نگاهش متوجه نخلستانی که از کنار آن عبور  می کنند می شود و می ایستد. جوان متعجب ایستاده و به جهت نگاه او نگاه می کند. از دور محمدبن علی (امام محمدباقر (ع)) را می بینیم که سخت در حال کار است.

                    پیرمرد: او کیست؟

جوان خوشحال از اینکه بالاخره پیرمرد به حرف آمده است رو به پیرمرد می کند.

                    جوان: او «محمدبن علی» پیشوای شیعیان است.

پیرمرد (با طعنه): هوم پیشوای شیعیان باید اول به فکر عبادت خدا باشد نه به فکر دنیا.

                   این نخلستان است؟

                    جوان: بله ـ او خیلی سخت کوش است

                    نخلستان او بهترین نخلستان مدینه است

پیرمرد مغرورانه سرش را تکان می دهد و به راه می افتد

                    پیرمرد: هوم ـ دنیا خیلی فریبنده است

                    حتی می تواند پیشوای شیعیان را فریب دهد

                    او باید بهترین در عبادت باشد

                    نه به فکر مال دنیا

جوان به فکر فرو می رود.

عوامل سازنده:

نویسنده و کارگردان: مجید فدائی

طراحی شخصیت: مهدی خواجویی، بهارک شاهرخی

طراحی بیتوین: بهارک شاهرخی، اعظم بیات، مریم پورزمانی

رایانه: سینا شاهرخی، نسیم شاهرخی

استوری بورد: بهارک شاهرخی

قلم گیری: سروش مالکی

تست و چکینگ: نسیم شاهرخی

طراحی کلید و لی اوت: بهارک شاهرخی، سینا شاهرخی

جان بخشی: نسیم شاهرخی- سروش مالکی- بهارک شاهرخی

اسکن و چکینگ:نازنین زاهدی

رنگ آمیزی: نسیم شاهرخی

قلم گیری: رضا قاضی زاده- سروش مالکی

طراحی و اجرای زمینه: بهارک شاهرخی، سینا شاهرخی

دسن: سروش مالکی

مدیر دوبلاژ: منصور علی دادی

صداگذاری: علیرضا کمال پور

ساخت موسیقی و افکت: محمد رضا شریفی راد

تدوین: علیرضا کمالپور

تیتراژ: نسیم شاهرخی- بهارک شاهرخی

تهیه کننده: مجید فدائی

مجری طرح : موسسه پویانمایی و سینمایی پاروز

 

 

تصاویر انیمیشن: