پیشینه عکاسی در کرمان

پیشینه عکاسی در کرمان مجموعه ای شش قسمتی است درباره ورود و تاریخچه عکاسی به کرمان و همچنین عکاسان موثرشهر کرمان در این حرفه و هنر این مجموعه در شش قسمت به عناوین :

1-

2-

3-

4-

5-

6- عکاسی جنگ

مجموعه پیشینه عکاسی

عوامل فنی:

نویسنده و طراح: مجید فدائی

پژوهشگر: مجید فدائی

کارگردان: محسن مجیدی

تصویر بردار: علیرضا فخری زاده

تدوین و صداگذار: محسن مجیدی

تهیه کننده: مجید فدائی

تهیه شده در: شبکه کرمان

شش قسمت

زمان: 180

سال: 1393