مهرمادری

انیمیشن موزیکال با موضوع مذهبی:

روزی نوجوانی از کنار باغی می گذشت. ناگاه بالای یک درخت صدای جیک جیک چند پرنده را شنید. ایستاد و به طرف صدا نگاه کرد. نگاهش از شادی برق می زد. داس کوچک و سبدش را روی زمین گذاشت و آهسته از درخت بالا رفت و از داخل لانه روی شاخه ها سه جوجه کوچک زیبا را برداشت و یکی یکی آنها را در جیبش قرار داد و آرام از درخت پایین آمد. جوجه ها را داخل سبد گذاشت و آنها را تماشا کرد. ناگهان متوجه صدای مادر جوجه ها شد که بالای درخت بیقرار       می چرخید. پسر بی اعتنا، از باغ گذشت در این لحظه پیامبر را دید که با یارانش از مسجد بیرون می آمدند. تصمیم گرفت پرنده ها را به پیامبر هدیه کند. با لبخند جلو رفت و سبد را جلوی پیامبر گذاشت. دوست داشت پیامبر با دیدن آنها خوشحال شود و به او لبخند بزند اما پیامبر با دیدن جوجه های بی پناه ناراحت شد پسرک تاب نگاه سرزش آمیز پیامبر را نیاورد و سرش را پایین انداخت و پشیمان شد. پیامبر کنار جوجه ها نشست و با دلسوزی و مهربانی پرهای لطیف و قشنگشان را نوازش کرد. در این هنگام صدای پرنده مادر همه را متوجه خود کرد. پرنده بیقرار ناگهان از بالا به سوی جوجه ها آمد و روی لبه سبد نشست. سبد کج شد و افتاد و جوجه ها از سبد بیرون ریختند. پرنده مادر بالهایش را روی زمین کشید و دورشان چرخید و دوباره به هوا پرید. نوجوان جوجه ها را گرفت و داخل سبد گذاشت همه از کار پرنده مادر تعجب کردند. پیامبر رو به یارانش کرد و گفت:

این پرنده را ببینید! چقدر به جوجه هایش علاقه دارد. بدانید که خداوند هزار بار بیشتر از آن به بندگانش علاقه دارد. هزار بار بیشتر از آن بندگانش را دوست دارد.

نوجوان پشیمان شده و جوجه را برداشته و به جای اصل شان برمی گرداند.

عوامل سازنده

نویسنده و کارگردان: مجید فدائی

طراحی شخصیت: مهدی خواجویی، بهارک شاهرخی

شاعر: مژده مهدوی

خواننده: معین بیگدلی

صدابردار: امین حری

طراحی بیتوین: بهارک شاهرخی، اعظم بیات، مریم پورزمانی

رایانه: سینا شاهرخی، نسیم شاهرخی

استوری بورد: بهارک شاهرخی

قلم گیری: سروش مالکی

تست و چکینگ: نسیم شاهرخی

طراحی کلید و لی اوت: بهارک شاهرخی، سینا شاهرخی

جان بخشی: نسیم شاهرخی- سروش مالکی- بهارک شاهرخی

اسکن و چکینگ:نازنین زاهدی

رنگ آمیزی: نسیم شاهرخی

قلم گیری: رضا قاضی زاده- سروش مالکی

طراحی و اجرای زمینه: بهارک شاهرخی، سینا شاهرخی

دسن: سروش مالکی

مدیر دوبلاژ: منصور علی دادی

صداگذاری: علیرضا کمال پور

ساخت موسیقی و افکت: محمد رضا شریفی راد

تدوین: علیرضا کمالپور

تیتراژ: نسیم شاهرخی- بهارک شاهرخی

تهیه کننده: مجید فدائی

مجری طرح : موسسه پویانمایی و سینمایی پاروز

 

تصاویر انیمیشن: