قصه گوی مردم

قصه گوی مردم فیلمی مستند داستانی و در واقع پرتره ای است از محمد علی علومی نویسنده طنز پرداز کرمانی

پوستر فیلم ثصه گوی مردم پرتره محمد علی علومی

عوامل فنی:

نویسنده و کارگردان: مجید فدائی

تصویر بردار: علیرضا فخری زاده

تدوین و صداگذار: علیرضا کمالپور

تهیه کننده: مجید فدائی

تهیه شده در: موسسه سینمایی پاروز

زمان: 63

سال: 1398