سید جفری ماهان

سید خلیل الله نعمت الله زاده ماهانی از اولین فیلمسازان سینمای آزاد کرمان در اواخر دهه 40 خورشیدی است این فیلم به زندگی سینمایی این سینماگر که معروف به سید جفری ماهان است می پردازد.

سید جفری ماهان

عوامل فنی:

نویسنده و کارگردان: مجید فدائی

تصویر بردار: علیرضا فخری زاده

تدوین و صداگذار: علیرضا کمالپور

گرافیک: بهارک شاهرخی

تهیه کننده: مجید فدائی

تهیه شده در: موسسه پاروز

زمان: 72

سال: 1395-1396

سید جفری ماهان هشتیمن کار چهره نگاری است که انجام شد این فیلم که بر اساس شخصیتی واقعی و حوادث واقعی ساخته شد داستان واقعی  سید خلیل الله نعمت الله زاده ماهانی است سید خلیل الله نعمت الله زاده ماهانی جز اولین فیلمسازان کرمانی در قبل از انقلاب است داستان زندگی او خود یک فیلم ثراژیک است که تا جای امکان در فیلم سید جفری ماهان به تصویرکشیده شده است. فیلمی که با دست خالی ساخته شد اما باز تا جایی که امکان داشت کاملا وفادراربه شخصیت،واقعیت ها و حوادث. سید خلیل الله نعمت الله زاده ماهانی را از نوجوانی می شناختم و در جریان تلاش های ناکامش بود از زمانی که من رو به عنوان یکی از اعضای موسسه ماهان فیلم در سال 68 دعوت کرد نا کامی های او برمن هم تاثیر منفی می گذاشت و من را از آینده خودم در صورت ادامه سینما می ترساند الان که فکر می کنم  به نظرم می آید ناکامی های او البته چراغ راهنمای ما برای ورطه خطرناک سینما یود. به هرحال سید جفری ماهان علیرغم همه ضعف ها، تجلی روایت یک زندگی بود در دورانی که درآن بسر می بریم و باز به نظر من هرچند که باز متاسفانه دیده نشد اما اگر خودخواهانه و خودپسنده انه به نظر نیاید یک هدیه برای آیندگان در درک روزگاری که در ان هستیم. فیلم هممانطورکه گفته شد از دید خودم علیرغم همه ضعف هایش برای خودم فیلمی قابل قبول و قابل دفاع است.

عکس صحنه: