سودای سیمرغ- پژوهشی در سیاست های سینمایی ایران

سودای سیمرغ نخستین پژوهش در سیاست های سینمایی ایران محسوب می شود.این کتاب سیاست های سینمایی بعد از انقلاب را از سال 1358 تا 1392 مورد بررسی قرار داده است و دارای سه فصل است در فصل اول به موضوعاتی چون :سیاست سینمایی در ایران،سیاستگذاری فرهنگی،سرمشق های سیاستگذاری، سیاست های سینمایی، سینمای ملی، ارزیابی و بررسی سیاست ها، سنخ شناسی سیاست ها پرداخته است

در فصل دوم کتاب به دوره های سیاستگذاری سینما در ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال 1392 پرداخته شده است و به این منظور این دوره زمانی را به هشت دوره تقسیم نموده و سیاست های سینمایی هر دوره را متناسب با شاخص های سینمای ملی مورد بررسی قرار داده است که شامل :

دوره اول : سینمای « خوب » به مدیریت محمد علی نجفی و حسین ترابی

دوره دوم: سینمای « اسلامی » به مدیریت مهدی کلهر

دوره سوم: سینمای « آرمانی » به مدیریت کمال حاج سید جوادی و فخرالدین انوار

دوره چهارم: سینمای « متعهد» به مدیریت مهدی فرید زاده و عزت الله ضرغامی

دوره پنجم: سینمای « مصلحانه» به مدیریت سیف الله داد

دوره ششم : سینمای « معناگرا» به مدیریت محمد حسن پژشک و محمد مهدی حیدریان

دوره هفتم: سینمای « ملی» به مدیریت محمدرضا جعفری جلوه

دوره هشتم سینمای « ارزشی » به مدیریت جواد شمقدری

پرداخته است در فصل سوم کتاب نیز سیاست های سینمایی این هشت دوره سینمایی بر مبنای شاخص های سینمای ملی مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش نشان می دهد سیاست های این هشت دوره بیشتر از نوع سلبی بوده و بعضی از شاخص های سینمای ملی از جمله توجه به «ستاره ها به عنوان یک نشانه»، «ریخت و ژست شناسی» و «شاخص سینمای مرکزی و سینمای حاشیه ای» کمتر مورد توجه بوده است و علاوه بر این در برخی از دوره ها، سیاستگذاران و مدیران سینمایی گاه برخلاف سیاست های اعلامی خود عمل کرده اند.

« سودای سیمرغ»:

📚علاقمندان می توانند این کتاب را در فروشگاه های زیر در اصفهان سفارش و تهیه کنند.

 به صورت مستقیم با شماره 09132402886 تماس برقرار کرده و از تخفیف 10 درصدی و ارسال رایگان این کتاب استفاده نمایند.

و یا از کتابفروشی های زیر :
📕کتاب زمان
http://ketabzaman.com/Home
📘شهر کتاب اصفهان
https://isfahanbookcity.com/

سودای سیمرغ در مطبوعات:

صبا

قطره