ساعت ستاره ای

مستند ساعت ستاره ای به استفاده از ستاره ها در آبیاری و مسیریابی در کرمان قدیم می پردازد این فیلم  مستند به چگونگی و شیوه  استفاده مردم روستاهای کرمان به خصوص منطقه لاله زار در استان کرمان از حرکت و وضعیت ستارگان جهت تعیین زمان آبیاری و تعیین زمان و مسیریابی را بیان می کند شیوه ای که می توان آن را به عنوان میراث ناملموس و معنوی دانست و این فیلم مستند سعی در ثبت و حفظ آن کرده است.

عوامل فنی:

نویسنده و کارگردان: مجید فدائی

تصویر بردار: علیرضا فخری زاده

تدوین و صداگذار: علیرضا کمالپور

تهیه کننده: مجید فدائی

تهیه شده در: امور استان ها

زمان: 45

سال: 1393

تقویم ستاره ای بر اساس طرحی از مرحوم همایون صنعتی زاده ساخته شد داستان ساخت این مستند از اولین دیدار من با همایون صنعتی زاده آغاز شد. مدت ها بود آثار عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی در زمان دانشجویی در تهران را مطالعه می کردم پس از فارغ التحصیلی از دانشکده هنرهای دراماتیک به کرمان برگشتم و از آنجایی شنید که شنیدم مسئول پرورشگاه هنوز از بستگان علی اکبر صنعتی زاده بنیان گذار پرورشگاه است بسیار خوشحال شدم و قراری با او در جنگل قائمکرمان گذشیتم همایون صنعتی قراری با من در جنگل قائم گذاشت جایی که او صبح های زود برای پیاده وی به آنجا می رفت و من هم از آنجایی که وسیله برای رسیدن به آن جنگل نداشتم دوچرخه پسر خواهرم را که فقط دو روز بود آن را خریده بود قرض گرفتم و با آن قبل از طلوع آفتاب به جنگل قائم که یکی دو ساعت تا خانه ما فاصله داشت رفتم همایون صنعتی زاده را از روی چهره و نوع لباسش تشخیص داده و سراغش رفتم خودم رو معرفی کردم و در همان ابتدا برای اینکه میزان شناخت خود را از او به رخش بکشم گفتم همه آثار و رمان های تاریخی شما را خوانده ام و او در همان ابتدا به من گفت کسی که دنبالش هستی من نیستم . اون عبدلحسین صنعتی زاده پدر من است که سالها پیش فوت کرده است.

عکس پشت صحنه