دوستی

دو پسر بچه در یک جزیره زندگی می کنند کوسه ای در کمین آنها است و منتظر اختلاف آندو است. در یک بازی پسربچه سیاهپوست با ضربه ای محکم باعث می شود تا توپ به خارج از جزیره و در دریا بیفتد این مسئله باعث می شود تا جنگی بین آندو پسر رخ دهد این جنگ باعث شکاف بین جیزه و تبدیل شدن جزیره به دو جزیره کوچک می شود کوسه خوشحال از اتفاق برای شکار دو پسر بچه دست به کار می شود و هر لحظه تهدید بیشتری متوجه دو پسر بچه می شود . دو پسر بچه با پی بردن به این تهدید تلاش می کنند تا با دوستی دوباره بشر کوسه را کم کنند.