آهوی غمگین

آهوی غمگین انیمیشنی از مجموعه داستان های مذهبی

حکایتی از زندگی امام زین العابدین

امام زین العابدین و یارانش در ورودی شهر منتظر کاروانی هستند در همین اثنا آهوی به سمت امام آمده و نزدیک او می ایستد همراهان امام هر کدام چیزی می گوید و دلیلی برای پناه آوردن آهو به امام مطرح می کند امام نگاهی به آهو کرده و رو به یارانش می کند و می گوید این آهو فرندش توسط قصاب به تله افتاده است و از من می خواهد که اورا نجات دهم و من باید این کار را برای او انجام دهم  و از یارانش می خواهد که آنها منتظر کاروان باتشند تا او به دنبال آهو بچه برود یاران امام از او می خواهند که او را همراهی کنند امام و یارانش توسط آهوی مادر به در خانه قصاب راهنمایی می شوند امام از مرد قصاب می خواهد آهو بچه را بله او بفروشد تا آزاد کند مرد قصاب نیز به خاط امام آهو را آزاد و آهو بچه نزد مادرش می رود امام و یارانش به ورودی شهر بر می گردند در همین اثنا کاروان از راه می رسد.

عوامل سازنده:

 

نویسنده: مجید فدائی

کارگردان: بهارک شاهرخی

طراحی شخصیت:سینا شاهرخی

استوری بورد: بهارک شاهرخی

جان بخشی: نسیم شاهرخی- سینا شاهرخی- بهارک شاهرخی

اسکن و چکینگ:شیوا ایزدی

رنگ آمیزی: نسیم و بهارک شاهرخی

نقاشی زمینه: رضا قاضی زاده- شیوا ایزدی

دسن: سروش مالکی

مدیر دوبلاژ: منصور علی دادی

صداگذاری: علیرضا کمال پور

ساخت موسیقی و افکت: محمد رضا شریفی راد

تدوین: نسیم شاهرخی

تهیه کننده: مجید فدائی

مجری طرح : موسسه پویانمایی و سینمایی پاروز

عکس های صحنه: