پرده خوانی و فیلم کوتاه

اقتباس شیوه‌های روایتی هنر سنتی پرده‌خوانی در فیلم کوتاه

چکیده

 طبق اسناد و گزارش‌های موجود، می‌توان گفت هنر سنتی پرده‌خوانی طی قرن‌ها، عام‌ترین و محبوب‌ترین هنر تصویری داستان‌گو در میان عامه مردم ایران بوده و کارکردی شبیه به هنر مدرن سینما داشته است. هنر پرده‌خوانی واجد ویژگی‌ها و خصوصیات منحصربه‌فردی به لحاظ موضوعی و سبکی است که می‌توان با تبیین و شناخت این ویژگی‌های روایتی و تصویری، دست‌آوردهای قابل‌انتقال آن را در فیلم کوتاه ایرانی مورداستفاده قرارداد. این مقاله با توجه به وجود شباهت‌های قابل‌توجه میان هنر سنتی پرده‌خوانی ایران و هنر مدرن سینما در پی پاسخ به این سؤال است که دست آوردها و ویژگی‌های روایتی و سبکی هنر سنتی پرده‌خوانی چه هستند؟ و  چگونه می‌توان از آن‌ها در فیلم کوتاه ایرانی استفاده نمود؟ بدین منظور این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و بر اساس نظریه‌ی « اقتباس سینمایی» بلا بالاش، نتیجه می‌گیرد، خصیصه‌ها و دست آوردهای هنر پرده‌خوانی- به لحاظ موضوعی و سبکی- که طی سالیان دراز حاصل و در میان ایرانیان شناخته‌شده و پذیرفته‌شده است این فرصت را برای فیلم‌سازان فیلم کوتاه ایرانی فراهم می‌آورد که ذائقه و نیاز مخاطبان خود را بهتر شناخته، شیوه‌های بیانی و  موضوعات موردعلاقه مردم ایران را که طی قرن‌ها در هنر پرده‌خوانی آزموده و متبلور شده است را مورداستفاده قرار دهند. به‌علاوه استفاده و ادامه سنت‌های روایتی و سبکی هنر پرده‌خوانی در فیلم کوتاه ایرانی سبب تکرار خصیصه‌ها و دستاوردهای هنر پرده‌خوانی به‌عنوان میراث و دست آوردی فرهنگی در مجموعه‌ای آثار خواهد شد که می‌تواند در شکل دادن سینمایی خاص و متمایز از فیلم‌های کوتاه کشورهای دیگر، نقش اساسی داشته باشد.

کلمات کلیدی

پرده‌خوانی، فیلم کوتاه ، بلا بالاش، روایت ، اقتباس سینمایی

پرده خوانی و فیلم کوتاه