بررسی ساختار جنسیتی زنانه در آثار ویدئو آرتیست های زن ایرانی

پژوهش حاضر در نظر دارد با رویکردی فمینیستی، ساختار جنسیتی زنانه را در ویدیوآرت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. ویدیوآرت از رسانه های هنری معاصر است که بیش از هر رسانه هنری دیگر به وضعیت جاری پیشرفت فن‌آوری وابسته است. گرایشی برخواسته از هنرهای تجسمی است، که به موازات سینما حرکت می کند. ویدیو برخلاف فیلم، با فرایندی فنی تر از واقعیت، قابلیت رویت مستقیم خود را از فیلم تفکیک می کند. هنرمندان ویدیوآرت مساله جنسیت را در بسیاری از آثار، موضوع کار خود قرار داده اند. ویدیوآرت رسانه ای بود که زنان برای خود برگزیدند و از آن برای به چالش کشیدن جایگاه زن در جامعه رسانه مدار استفاده کردند. معمولا ویدیوآرتیست ها دغدغه های شخصی خود را درباره مسایلی مربوط به مفاهیم زندگی، اجتماع، سیاست، زنان و دیگر موضوعات با ساختار هنر ویدیوی، مانند ویدیو پرفورمنس، ویدیوی محض، ویدیو اینستالیشن و ویدیو تعاملی، ترکیب کرده و ارایه می دهند.با توجه به اینکه رسانه ویدیوآرت کمتر از بیست سال است که به ایران وارد شده و هنرمندانی در این عرصه دست به خلق اثر زده اند، لذا ضروری به نظر می رسد که آثار آنان ازجنبه های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد تا بتوان به سنجش دقیق تر و همه جانبه ای از جایگاه این رسانه جدید در میان ویدیوآرتیست های ایرانی دست یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی ساختارجنسیتی زنانه در آثار ویدیوآرتیست های زن ایرانی با رویکردی فمینیستی می باشد. اما پرسش آنکه چگونه می توان نشان داد که تحولات فرهنگی در دهه شصت تا هشتادمیلادی، در هنر معاصر، توانسته است به نحو قابل توجهی برسبک های مختلف هنری ازجمله ویدیوآرت تاثیر بگذارد وموجب شکل گیری آن گردد. دیگر اینکه ویدیوآرت به عنوان رسانه ای جدید چگونه توانسته به بازنمایی جنسیت با رویکردی فمینیستی بپردازد. ودر نهایت این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان بر اساس نظریه فمینیستی به تحلیل و بررسی جنسیت در آثار زنان ویدیوآرتیست ایرانی پرداخت. دراین پژوهش روش تحقیق کیفی- تحلیلی است و از طریق مطالعات کتابخانه ای، سایت های معتبر اینترنتی و از طریق مشاهده فایل ویدیویی آثار گردآوری گردیده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که ویدیو آرت از زمان ظهورش به عنوان یک رسانه هنری همگام با جریانات فرهنگی و اجتماعی به خصوص درزمینه مسایل زنان و به چالش کشیدن نگاه مردسالارانه بوده است و این در نگاهی تاریخی به ویدیو قابل ارزیابی است. در ایران، ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی، در شکل گیری جنسیت نقش مسلم و مسلطی دارند و کلیشه هایی که توسط آنان ساخته می شود به وسیله رسانه های مختلف هنری بازنمایی می‌گردند، ویدیوآرت به عنوان رسانه هنری جدید در ایران ازاین قاعده مستثنی نبوده وکمابیش زنان ویدیوآرتیست ایرانی این کلیشه های جنسیتی را درآثارشان بازنمایی نموده اند.

استاد راهنما: نادر شایگان فر مجید فدائی | دانشجو: بهناز فراهانی

فایل

عکس تزئینی است
0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
16 + 20 =